Loader

Verbouwing

Verbouwing

In 1441 werd begonnen met de bouw, die in 1519 werd afgerond. De kerk ligt tussen het Kleine Noord en de Veemarkt. Door de vorm van de kavel waarop de kerk is gebouwd heeft de kerk een gerende gevel. Op de plaats van het huidige gebouw stond in 1426 een klein houten kerkgebouwtje. Aan de kant van het Kleine Noord hangt aan de middelste gevel een grote klok aan de kerk. Op het dak hierachter is een dakruiter geplaatst. In de kerk bevindt zich de wenteltrap die in de voormalige Grote Kerk (die in 1878 door brand werd verwoest) naar het orgel leidde. De vloer is bedekt met grafstenen (waaronder die van de vader van Willem IJsbrantsz. Bontekoe), die echter na een restauratie van de kerk niet meer op hun oorspronkelijke plaats liggen.

Achter het zeventiende-eeuwse koorhek bevindt zich de zogenaamde armenkerk, voorzien van kale houten banken en preekstoel, waar tot in het begin van de twintigste eeuw kerkdiensten voor arme mensen werden gehouden. De vloer bestaat uit ruwe gele baksteentjes.